Animaties

Al In 1921 publiceerde Frederik R. Barnard in een artikel de zin “One look is worth a thousand words”. Of het welbekende gezegde “een beeld zegt meer dan duizend woorden” hier echt vandaan komt is nog niet helemaal duidelijk. Toch is een ding zeker, gelijk had hij wel.

Animaties met een verhaal

Dit gezegde kan met animatie in praktijk gebracht worden. Een animatie biedt je de mogelijkheid om een verhaal te eenvoudig te vertellen. Zo breng je jouw boodschap op een snelle en duidelijke manier over aan de ontvanger.

Animatie in 9 stappen

Moeilijke verhalen op een simpele en begrijpelijke manier uitleggen? Kies dan voor een animatie. Van script en storyboard tot de lancering zullen we veelvuldig contact hebben om het gewenste doel te behalen. Samen zullen we het hele proces stap voor stap doorlopen.

Het proces is op te delen in drie globale onderdelen. Allereerst het concept, vervolgens het design en het animeren:

1
Concept - Doel

Allereerst is het belangrijk om samen de doelen vast te stellen. Wat willen we bereiken met de animatie, hoe willen we dit bereiken en welke stappen gaan we hiervoor nemen? Tijdens deze fase zullen we een duidelijk doel formuleren.

2
Concept - Planning

Wanneer het doel van de animatie duidelijk is beginnen we met het opstellen van de planning. Samen vullen we een scrumbord met de te nemen stappen. Zo is het voor iedereen altijd duidelijk waar we in het proces staan.

3
Concept - Script

In het script zullen we vanaf het begin tot het einde beschrijven wat er in de animatie te zien is en wat er gezegd wordt. Zo krijgen we een compleet beeld van hoe de animatie eruit komt te zien.

4
Design – Schetsen

Wanneer het script gereed is kunnen we een lijst met onderdelen maken die geschetst moeten worden. We noemen deze onderdelen assets.

5
Design - Storyboard

Om een goed beeld van de animatie te krijgen maken we een storybord. In het storyboard zal elk scène worden uitgetekend. Wanneer het storyboard gereed is, hebben we een duidelijk beeld van de animatie.

6
Design - Asset development

Zodra de schetsen en het storyboard gereed en goedgekeurd zijn kunnen we alle aanwezige schetsen tekenen in Adobe® Illustrator. Tijdens deze fase zullen we alle benodigde assets ontwikkelen.

7
Animeren - Animeren

Zodra we alle assets bij elkaar hebben zullen we deze volgens het storyboard in Adobe® After Effects animeren.

8
Animeren - Renderen

Wanneer de voice-over goed is getimed met de animatie en de muziek, en de geluidseffecten zijn toegevoegd, kunnen we de animatie renderen. Na het renderen van de animatie hebben we één videobestand met daarin de volledige animatie.

9
Animeren - Correctieronde

Soms is het nodig om een correctieronde uit te voeren. Er zullen een aantal onderdelen worden aangepast om de animatie perfect te maken. Wanneer dit gebeurd is, is de animatie gereed.

Wij animeren voor:

Animatie maken?
Stuur ons een bericht!
Contact