← Naar overzicht

Animaties – Hoe maken we die

19 februari 2019 door Bart
Reading time: 6 min.

Een animatie kun je om verschillende redenen laten maken. Het is een enorm mooie manier om een (ingewikkelde) boodschap op een eenvoudige manier over te brengen. Een van de redenen dat ik fan ben van animatie is omdat je het gedrag van je bezoeker kan veranderen van "actief scannen" naar "passief ontvangen".

Maar hoe gaat het maken van een animatie eigenlijk in z'n werk? Dat hoop ik in deze blog duidelijk te maken. Om te beginnen hebben we het gehele proces ingedeeld in 3 fases. Deze fases zijn concept, ontwerp en animeren.

Concept

In de conceptfase bepalen we allereerst wat het doel van de animatie is. Wat willen we bereiken met het maken van de video en hoe gaan we dit doel halen?

Wanneer voor zowel CodePix als de klant het doel helder is kunnen we samen aan de slag om het gestelde doel zo efficiënt mogelijk te behalen. Hierbij maken we gebruik van de scrum projectmethodiek.

Vergrootglas icoon voor onderzoek

Voor we kunnen beginnen met het schetsen starten we een vooronderzoek. Welk soort animatie gaan we gebruiken? Welke stijl houden we aan?  Wat sluit aan bij de doelgroep? Hoe spreken we deze doelgroep het beste aan? Allemaal vragen die belangrijk zijn om een succesvol product neer te kunnen zetten.

Nu dit duidelijk is, kunnen we beginnen met het schrijven van een script. Hierin schrijven we precies wat er allemaal in de video gebeurt.

Als het script compleet is kunnen we beginnen met het schetsen van het concept. Alle losse assets (onderdelen) uit de video worden geschetst en samen met de klant besproken.

Schets voor een animatie

Wanneer alle losse onderdelen en het script gereed zijn, is het tijd om te beginnen met het storyboard. In het storyboard is de video als een soort Donald Duck weekblad te bekijken. Alles wat er in de video gaat gebeuren wordt uitgetekend.

Story board

Ontwerp

Wanneer het concept is afgerond en zowel de klant als wij tevreden zijn over de behaalde resultaten, kunnen we beginnen met de ontwerpfase.

Tijdens de ontwerpfase zullen alle schetsen worden omgezet in vector bestanden. Dit doen we door alle schetsen te ontwikkelen in Adobe Illustrator. Deze losse onderdelen noemen we assets. Wanneer we alle assets gereed hebben kunnen we beginnen met een eventuele animatic. Een animatic maken we alleen als er onzekerheden zijn over de ontwikkeling van de animatie. Een animatic is een simpele schets van de animatie die alvast een beter beeld geeft van het eindresultaat.

Lovado webshop homepage
Lovado webshop homepage

Animeren

De ontwerpfase is afgesloten, we kunnen beginnen met animeren. Dit doen we door alle assets in te laden in Adobe After Effects. In dit programma kunnen we de bestanden “tot leven wekken”.

Lovado webshop homepage

Tijdens deze fase laten we ook het gemaakte script inspreken zodat de voice-over op tijd gereed is.Het inspreken van de voice-over wordt door professionals in elke gewenste taal ingesproken. Eventueel laten we het gemaakte script hiervoor vertalen.

Wanneer de scènes geanimeerd zijn zorgen we ervoor dat alle benodigde geluidseffecten netjes onder de video staan.

Nu is het een kwestie van de computer even te laten denken. We gaan de video namelijk renderen. Renderen is in het kort het compleet maken van het filmpje voor de eindgebruiker. Na het renderen komt er een kant en klaar videobestand uit rollen. Iedereen kan het complete filmpje nu zien zonder alle losse bestanden te moeten openen.

Toch kan het zijn dat er soms nog een paar aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de video. Het kan ook zijn dat er wijzigingen moeten worden aangebracht omdat de gegeven data uit het filmpje verouderd of incorrect zijn. Als dat zo is zorgen wij ervoor dat alles wordt verholpen in een correctieronde.

De video is gereed, de champagne kan open!

Ook samen champagne drinken?? Neem dan nu contact met ons op.

Meer weten?
Neem contact met ons op!
Contact